Αποθήκες 7.5 τ.μ. και 9 τ.μ. σε επαγγελματικό χώρο στη Βεύη Φλώρινας