Αποθήκη κήπου 7.5 τ.μ. (2.25×3.30m) στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής