Αποθήκη κήπου 6.25 τ.μ. (2.5×2.5m) στη Νικήτη Χαλκιδικής