Αποθήκη κήπου 8 τ.μ. (2.5×3.6m) στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής