Αποθήκη κήπου 9 τ.μ. (3x3m) στη Σωζόπολη Χαλκιδικής