Αποθήκη κήπου 9 τ.μ. στη Νικήτη Σιθωνίας Χαλκιδικής