Διώροφη κατοικία κατά τη μεταφορά και συναρμολόγηση