ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

image-193879-193464-slider-bottom-shadow.png

Χρειάζεται ειδική άδεια;


Χρειάζεται κανονική οικοδομική άδεια χωρίς όμως την επιβάρυνση ΙΚΑ (ένσημα) που απαιτείται σε συμβατικές κατασκευές.

Τα σχέδια είναι τυποποιημένα;


Το σχέδιο είναι ελεύθερο και μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορεί να παραδοθεί είτε ημιτελές είτε ολοκληρωμένο.

 Τι περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο;


Το ολοκληρωμένο περιλαμβάνει ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, δάπεδο, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε από τη συλλογή μας.

 Τι συντήρηση χρειάζονται;


Χρειάζεται ένα πέρασμα στις εξωτερικές επιφάνειες με άχρωμο συντηρητικό ξύλου κάθε 3-7 χρόνια (ανάλογα με την περιοχή)

 Τι διάρκεια ζωής έχουν;


Η διάρκεια ζωής της φινλανδικής ξυλείας είναι θεωρητικά απεριόριστη (τουλάχιστον 200 χρόνια), αρκεί να γίνεται σωστά η συντήρηση που χρειάζεται.

 Τι χρόνο παράδοσης έχουν;


Εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος αλλά και το είδος της κατασκευής. Ενδεικτικά 1-2 μήνες.