Δίδυμες κατοικίες 90 τ.μ. + 20 τ.μ. βεράντες έκαστη