Κατοικία 25 τ.μ. + 10 τ.μ. πατάρι κατά τη μεταφορά